Dört haftada karar verilecek

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Arabulucuya kim gidecek?

Arabuluculuk sürecini davayı açmak isteyen taraf olan kiracı ya da ev sahibi başlatacak. Başvurular dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna yapılabilecek. Eğer o mahkemede büro kurulmadıysa yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine başvuru yapılabilecek.

En geç ne kadar sürede süreç tamamlanacak?

Müzakerelerin süresi üç hafta olacak, ek bir hafta uzayabilecek. 

Arabulucu nasıl uzlaştıracak?

Adliyedeki arabulucu bürosuna başvuru yapıldıktan sonra taraflarla ayrı ayrı görüşülerek, uyuşmazlığa ilişkin bilgi alınacak. Ardından taraflarla bir toplantı yapacak. Tarafların menfaatlerine uygun çözüm bulunması halinde arabulucu ve tarafların katılımıyla hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanacak. Tutanak mahkeme ilamı niteliği taşıyacak. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek.

Ücreti kim ödeyecek?

Başvuruda ve iki saate kadar arabuluculuk görüşmelerinde ücret ödenmeyecek. Bu sürenin üzerindeki görüşmelerde asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak tutar taraflardan eşit olarak alınacak. Dava açılması halinde ise Adalet Bakanlığı’nın ödediği 2 saate kadar olan ücret, davada haksız çıkan tarafa yargılama gideri olarak ödetilecek. Görüşmeye taraflardan birinin katılmaması durumunda uzlaşmazlık tutanağı katılan tarafla beraber düzenlenecek. Dava durumunda katılmayan taraf ister haklı ister haksız çıksın Arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorunda kalacak.

Kat mülkiyetinden kaynaklı tüm davalar artık dava açılmadan önce arabuluculuk başvurusuna mı tabi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı açılacak bütün davalarda dava açılmadan önce dava şartı olan Zorunlu Arabuluculuk başvurusu yapılması zorunlu hale getirildi. Herhangi bir istisna da yok. Kat mülkiyetinden kaynaklı bütün davalarda gerek icra hukuk mahkemesinde açılacak itirazın kaldırılması, gerekse sulh hukuk mahkemesinde açılacak itirazın iptali davalarında, dava açılmadan önce zorunlu dava şartı olan arabuluculuk başvurusunun yapılması zorunlu. Arabuluculuk başvurusu yapılmadan açılan davaların usulden reddine karar verilecek. 

HANGİ ANLAŞMAZLIKLAR DAHİL?

Kira tespit, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları arabuluculuk sürecine tabi olacak. Taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesine yönelik uyuşmazlıklar için de başvurulabilecek. Site, apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle başlatacakları icra takibi, komşu hakkı, kat malikleri kurul kararına uymayanlar aleyhine açılacak davalar öncesinde de arabulucuya gidilmesi zorunlu olacak. Komşuluk hukukundan kaynaklı ve dava şartı olan zorunlu arabuluculuk başvurusuna tabi davalara şunlar örnek verilebilir:

– Görüntünün engellenmesinin kaldırılması (komşunun manzarasını kapatma davası),

– Aşırı gürültü ve sarsıntının önlenmesi,

– Aşırı duman, pis kokunun önlenmesi,

– Taşkınlıklar sebebiyle meydana gelen sorunların önlenmesi,

– Bitki köklerinin yaşam alanına müdahale etmesi veya sınırları aşması.

Bilgi notu: 10 yılda 4 milyon 620 bin dosya arabuluculuk önüne gelmiş, 4 milyon 620 bin dosyanın 3 milyon küsuru anlaşmayla sonuçlanmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir