Resmi Gazete’de bugün (01.10.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ
–– Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 28/09/2023 Tarihli ve 2023/1429 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x